nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

wtorek, 16 grudnia 2014

co jest przed toba...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. 
 Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich."


 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza