nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Życzenia Świąteczne...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

Na Święta życzę Wam:
Nadziei – by nie opuszczała,
Radości – by rozweselała,
Miłości – by obrodziła,
Dobroci – by zawsze była.
 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

środa, 17 grudnia 2014

sumienie...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Sumienie nie działa jak bezbłędna maszyna. Jest to sprawność, cnota, którą trzeba z największą starannością pielęgnować,
 jak najcenniejszą, subtelną roślinę."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wtorek, 16 grudnia 2014

co jest przed toba...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. 
 Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich."


 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

poniedziałek, 15 grudnia 2014

niedziela, 14 grudnia 2014

szczęśćie...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Czy wiesz, jak ja sobie wyobrażam szczęście? Oko utopione w oku, w którego głębiach obietnice raju, dłoń w dłoni, 
której dotknięcie wzbudza bicie mojego serca."

 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

czas...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Korzystaj z czasu; on się wiecznie 
śpieszy i nigdy nie wraca."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wiara...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

Jeśli głębo­ko wie­rzysz, że zwy­ciężysz, to zwy­ciężysz. Wiara jest niezbędna, by od­nieść sukces.
 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

pozory...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi 
aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory." 

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

czwartek, 11 grudnia 2014

cała tajemnica...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"To w teraźniejszości drzemie cała tajemnica.
 Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. 
A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, 
co nastąpi po niej, również stanie się lepsze. "

Paulo Coelho

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wtorek, 9 grudnia 2014

sobota, 6 grudnia 2014

małe krople...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Małe są krople, które napełniają rzeki, małe są ziarenka piasku, lecz jeśli się włoży na kogoś wiele piasku, to ten go uciska i przygniata. Zlekceważona woda to samo czyni, co nacierająca fala, choć stopniowo się wsącza, ale długo się wsączając, jeśli nie jest wylewana, okręt zatapia."

 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

piątek, 5 grudnia 2014

środa, 3 grudnia 2014

miejmy nadzieję...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Miej­my nadzieję!... Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi ja­ko ziar­no przyszłych poświęceń w duszy bohatera."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż
tylko po to, żeby ich można było widzieć
z większej odległości, nawet jeśli w tym celu
trzeba trochę podeptać Tego,
który znajduje się na krzyżu od tak dawna."Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wtorek, 2 grudnia 2014

kwiaty życia...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Zrywaj kwiaty życia z radością, jaką daje ulotna chwila, nie sięgaj po korzenie w ziemi, bo tam jest tylko smutek i cisza."

 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

sobota, 22 listopada 2014

trzydzieści jeden milionów sekund...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. 
Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

nie zawsze...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Nie zawsze należy się przedzierać aż do samego końca.
 Przecież można tak wiele napotkać po drodze."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

zachodzące słóńce...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Zachodzące słońce wraz z dniem twego życia
 zabiera dobro, które dziś uczyniłeś."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

część wieczności...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Teraźniejszość to część wieczności, która oddziela zakres rozczarowania od zakresu nadziei."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

środa, 12 listopada 2014

wtorek, 11 listopada 2014

wszytskie zbierze...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Łzy biegły gorzkie i zginęły w śniegu;
Lecz Bóg je wszystkie zbierze i policzy,
Za każdą odda ocean słodyczy."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wtorek, 4 listopada 2014

szczęście...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

        " w ulotnej chwili
mieszka

szczęście

ukrywa się

przed zgiełkiem świata

ma wszystko czego mu potrzeba"

 Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

poniedziałek, 3 listopada 2014

życie...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Życie składa się z rzadkich, oddzielonych momentów najwyższego znaczenia i nieskończonej liczby przerw pomiędzy tymi momentami. A ponieważ cienie tych momentów unoszą się w trakcie tych przerw nieustannie wokół nas, więc warto dla nich żyć."
 
 
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

niedziela, 2 listopada 2014

środa, 8 października 2014

poeci widzieli...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Bo dawniejsi poeci widzieli nie tylko jedno drzewo.
 Widzieli zbiorowiska drzew, którym nic nie groziło, widzieli lasy, widzieli ogrody. Może już wkrótce nie będzie ogrodów.
 Ogromne połacie ziemi pokryją martwo błyszczące szklarnie i kwiaty, jak wszystko inne, będą płodem zorganizowanej produkcji, nic z improwizacji, nic z niespodzianki."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

wtorek, 30 września 2014

w życiu...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska


"Główną wartością w życiu nie jest to, 

co dostajesz. Główną wartością w życiu 

jest to, kim się stajesz."

 Jim Rohn

 

  Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

 

istnięją...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

 "Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie: 
chybia się tylko w ich stosowaniu."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

poniedziałek, 29 września 2014

największa mądrość...

"Największa mądrość życiowa polega właśnie na obojętnym przyjmowaniu tego, co zsyłają niebiosa, słońce czy deszcz, byleby nie w nadmiarze, ale nawet i wtedy, bo przecież ani w czasie potopu nie zginęli wszyscy ludzie, ani nie było jeszcze takiej suszy, żeby nie przetrwała choćby jedna trawka lub nadzieja na jej odnalezienie. "

 

sobota, 27 września 2014

a przecież...

"Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną,
 to byłaby sprawiedliwość tylko,
 a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość.
  Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość,uzupełnienie na wszelki niedostatek."


piątek, 19 września 2014

jakość rozumu...

"Jakość rozumu nie jest mierzona ilością 
wiedzy tylko stosunkiem do prawdy. 
Powiedz mi, jaki jest Twój stosunek do prawdy, 
a powiem ci, jaką jakość ma twój intelekt.
 Każdy człowiek jest zdolny do poznania prawdy."