nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Życzenia Świąteczne

Na Święta życzę Wam:
Nadziei – by nie opuszczała,
Radości – by rozweselała,
Miłości – by obrodziła,
Dobroci – by zawsze była.
 

środa, 17 grudnia 2014

sumienie...

"Sumienie nie działa jak bezbłędna maszyna. Jest to sprawność, cnota, którą trzeba z największą starannością pielęgnować,
 jak najcenniejszą, subtelną roślinę."


wtorek, 16 grudnia 2014

co jest przed toba...

"Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. 
 Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich."


 

czwartek, 11 grudnia 2014

cała tajemnica...

"To w teraźniejszości drzemie cała tajemnica.
 Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. 
A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, 
co nastąpi po niej, również stanie się lepsze. "

sobota, 6 grudnia 2014

małe krople...

"Małe są krople, które napełniają rzeki, małe są ziarenka piasku, lecz jeśli się włoży na kogoś wiele piasku, to ten go uciska i przygniata. Zlekceważona woda to samo czyni, co nacierająca fala, choć stopniowo się wsącza, ale długo się wsączając, jeśli nie jest wylewana, okręt zatapia."

 

środa, 3 grudnia 2014

miejmy nadzieję...

"Miej­my nadzieję!... Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi ja­ko ziar­no przyszłych poświęceń w duszy bohatera."


...

"Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż
tylko po to, żeby ich można było widzieć
z większej odległości, nawet jeśli w tym celu
trzeba trochę podeptać Tego,
który znajduje się na krzyżu od tak dawna."
wtorek, 2 grudnia 2014

wtorek, 11 listopada 2014

wtorek, 4 listopada 2014

poniedziałek, 3 listopada 2014

życie...

"Życie składa się z rzadkich, oddzielonych momentów najwyższego znaczenia i nieskończonej liczby przerw pomiędzy tymi momentami. A ponieważ cienie tych momentów unoszą się w trakcie tych przerw nieustannie wokół nas, więc warto dla nich żyć."
 
 

środa, 8 października 2014

poeci widzieli...

"Bo dawniejsi poeci widzieli nie tylko jedno drzewo.
 Widzieli zbiorowiska drzew, którym nic nie groziło, widzieli lasy, widzieli ogrody. Może już wkrótce nie będzie ogrodów.
 Ogromne połacie ziemi pokryją martwo błyszczące szklarnie i kwiaty, jak wszystko inne, będą płodem zorganizowanej produkcji, nic z improwizacji, nic z niespodzianki."


wtorek, 30 września 2014

poniedziałek, 29 września 2014

największa mądrość...

"Największa mądrość życiowa polega właśnie na obojętnym przyjmowaniu tego, co zsyłają niebiosa, słońce czy deszcz, byleby nie w nadmiarze, ale nawet i wtedy, bo przecież ani w czasie potopu nie zginęli wszyscy ludzie, ani nie było jeszcze takiej suszy, żeby nie przetrwała choćby jedna trawka lub nadzieja na jej odnalezienie. "

 

sobota, 27 września 2014

a przecież...

"Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną,
 to byłaby sprawiedliwość tylko,
 a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość.
  Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość,uzupełnienie na wszelki niedostatek."


piątek, 19 września 2014

jakość rozumu...

"Jakość rozumu nie jest mierzona ilością 
wiedzy tylko stosunkiem do prawdy. 
Powiedz mi, jaki jest Twój stosunek do prawdy, 
a powiem ci, jaką jakość ma twój intelekt.
 Każdy człowiek jest zdolny do poznania prawdy."