nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Życzenia Świąteczne

Na Święta życzę Wam:
Nadziei – by nie opuszczała,
Radości – by rozweselała,
Miłości – by obrodziła,
Dobroci – by zawsze była.
 

środa, 17 grudnia 2014

sumienie...

"Sumienie nie działa jak bezbłędna maszyna. Jest to sprawność, cnota, którą trzeba z największą starannością pielęgnować,
 jak najcenniejszą, subtelną roślinę."


wtorek, 16 grudnia 2014

co jest przed toba...

"Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. 
 Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich."


 

czwartek, 11 grudnia 2014

cała tajemnica...

"To w teraźniejszości drzemie cała tajemnica.
 Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. 
A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, 
co nastąpi po niej, również stanie się lepsze. "

sobota, 6 grudnia 2014

małe krople...

"Małe są krople, które napełniają rzeki, małe są ziarenka piasku, lecz jeśli się włoży na kogoś wiele piasku, to ten go uciska i przygniata. Zlekceważona woda to samo czyni, co nacierająca fala, choć stopniowo się wsącza, ale długo się wsączając, jeśli nie jest wylewana, okręt zatapia."

 

środa, 3 grudnia 2014

miejmy nadzieję...

"Miej­my nadzieję!... Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi ja­ko ziar­no przyszłych poświęceń w duszy bohatera."


...

"Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż
tylko po to, żeby ich można było widzieć
z większej odległości, nawet jeśli w tym celu
trzeba trochę podeptać Tego,
który znajduje się na krzyżu od tak dawna."
wtorek, 2 grudnia 2014